Domare weblogo
NO IMAGE
PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Domare acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar internetdiensten en websites van essentieel belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Domare neemt te allen tijde de aan haar gegeven aanwijzingen van het College Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Verwerking van persoonsgegevens
Domare registreert persoonsgegevens van gebruikers van haar internetdiensten en websites. Domare gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar gebruikers, voor haar overige dienstverlening en om gebruikers van haar en andere diensten op de hoogte te houden of te brengen. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

 

De verwerking van uw gegevens door of namens Domare zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:
• het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
• het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met u in stand te houden dan wel uit te breiden of tot stand te brengen;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Klikgedrag
De internetdiensten en websites van Domare registreren algemene bezoekgegevens, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Domare haar dienstverlening verder optimaliseren.

 

Gebruik van cookies
Definitie van cookies: cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

 

Waarom gebruikt Domare cookies?
Domare gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Domare gebruikt cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie over onze producten en gerichte marketingactiviteiten over de producten van Domare en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Websites van Domare die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Domare zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

 

Wanneer gebruikt Domare cookies?
Alle websites gebruiken cookies met bepaalde technische en site-specifieke informatie. Als u ingelogd bent bij Domare kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

 

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Indien u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

 

Domare en andere websites
Op de sites van Domare treft u soms hyperlinks aan naar andere websites. Domare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met uw gegevens.

 

Wijzigingen
Domare kan zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in bovenstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy. De jongste versie van de gebruiksvoorwaarden en privacy policy vervangt oudere versies daarvan. Checkt u daarom regelmatig deze gebruiksvoorwaarden en dit privacy statement.

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 12 juli 2015.