Domare weblogo
NO IMAGE
PRIVACY STATEMENT

Privacy reglement

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en AVG

Domare acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar internetdiensten en websites van essentieel belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Domare neemt te allen tijde de aan haar gegeven aanwijzingen van het College Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Domare registreert persoonsgegevens van gebruikers van haar internetdiensten en websites. Domare gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar gebruikers, voor haar overige dienstverlening en om gebruikers van haar en andere diensten op de hoogte te houden of te brengen. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing (AVG).

De verwerking van uw gegevens door of namens Domare zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:
• het verrichten van analyses van (anonieme) persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
• het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met u in stand te houden dan wel uit te breiden of tot stand te brengen, rekening houdende met de wet AVG en alleen na uw toestemming;

Gebruik van cookies

De internetdiensten en websites van Domare registreren algemene bezoekgegevens, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Lees hier meer over ons cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.